Global Site Tag (gtag.js)
top of page

יום ראשון בבוקר יוצאים לדרך...


הרעיון היה לעבוד בחצי משרה. יומיים וחצי בידיוק. בכדי לאפשר לעצמי מקום שבו אני יוכל ליצור, לחשוב להתמלא באנרגיות. והנה זה קורה.

הילדים בגנים, יש לי כאן נוף של הרים ובריכה והרבה שקט ומעט רעש של משאיות של שכונה בהקמה.

עברנו לראש העין מגבעתיים לפני כחודש וחצי, מעבר לא פשוט, הכל חדש, קצת יותר מידי אבק, אבל האנשים... אין כמו האנשים והאווירה כאן.

לפני כשבוע נכנסו שני הילדודס לגנים, והתפנה לי המקום הזה שכל כך ייחלתי לו במשך תקופה כל כך ארוכה. לאחר כמעט 13 שנים של עבודה ולימודים סביב השעון, הרגע הזה שבו אפשר לרגע להתפנות לעצמי ולחשוב באמת מה אני רוצה.

והנה זה קורה. ותראה מה יצא מזה? קערות חדשות, תחתיות חדשות ויש עוד כמה הפתעות חדשות בדרך...
33 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page